Archive: » 2023 » February

Leren over kringlooplandbouw

Ik heb me opgegeven om mee te doen met een soort studiegroep. De titel is Leren over Kringlooplandbouw. Het is een initiatief van NSFO (Nederlands Schapen- en Geitenfokkersorganisatie). Het NSFO is een organisatie dat zich bezig houdt met dierregistratie van verschillende stamboeken (zoals ons Texels Schapenstamboek) en met diergezondheidsprogramma's. Ik vind dat NSFO fantastisch dingen doet voor de schapenhouderij. Zoals o.a. het berekenen van indexen voor individuele dieren op allerlei onderdelen, zoals bijvoorbeeld voor onze fokkerij de indexen voor worpgrootte, groeisnelheid en wormweerstand...

Lees meer...