Aartswoud

Ons kleine schooltje

Aartswoud is een klein dorp, ongeveer 450 inwoners. Klein, maar dapper heb ik eerder wel eens geschreven. Er wordt veel georganiseerd en de betrokkenheid van de inwoners is groot. Drie heel belangrijke pijlers voor de leefbaarheid in een dorp als bij ons zijn volgens mij het café, de lagere school en misschien in iets mindere mate de voetbalvereniging. En laten we die nou allemaal hebben. Fantastisch. Ook een schooltje. Het is in het nabije verleden wel eens moeilijk geweest om het schooltje te behouden vanwege een te klein aantal leerlingen (we hebben het denk ik over ca. 50 leerlingen), maar...

Lees meer...

Trammelant in het dorp

Aartswoud is een fantastisch dorp. Het is heel klein. Maar dapper. De sfeer is goed, er wordt veel georganiseerd, er zijn veel verenigingen en we hebben een mooi café met fantastische mensen er in. Maar nu is er heisa. Er is nog één veehouderijbedrijf in het dorp, een vader met inmiddels twee zoons in het bedrijf. Deze boeren willen een nieuwe stal bouwen. Hun huidige stal dateert van 1972 en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Ze hebben hun plannen concreet gemaakt, het wordt een grote stal. De buren zijn ingelicht en de boer is naar de gemeente gestapt om een vergunning aan te vragen....

Lees meer...

Mooi momentje in het dorp

Gisteren een mooi momentje in het dorp. Sjors, geboren in Aartswoud en vriend van onze zoon Onno, ging trouwen met z'n Marleen. Ons dorp Aartswoud is een klein dorp met ongeveer 450 inwoners. Er is weinig, maar er is ook weer zoveel. We hebben een basisschool en een café. Mijns inziens beide van levensbelang voor de leefbaarheid in een dorp. Daarnaast zijn er verschillende verenigingen. Wat ik zo fantastisch vind van ons dorp is dat zóveel mensen zich inzetten om dingen in stand te houden en te organiseren. En dat doen ze niet alleen om het 'instandhoudenvan', maar vooral ook omdat het gezellig...

Lees meer...