Manuelhoeve

Leren over kringlooplandbouw

Ik heb me opgegeven om mee te doen met een soort studiegroep. De titel is Leren over Kringlooplandbouw. Het is een initiatief van NSFO (Nederlands Schapen- en Geitenfokkersorganisatie). Het NSFO is een organisatie dat zich bezig houdt met dierregistratie van verschillende stamboeken (zoals ons Texels Schapenstamboek) en met diergezondheidsprogramma’s. Ik vind dat NSFO fantastisch dingen doet voor de schapenhouderij. Zoals o.a. het berekenen van indexen voor individuele dieren op allerlei onderdelen, zoals bijvoorbeeld voor onze fokkerij de indexen voor worpgrootte, groeisnelheid en wormweerstand een grote rol spelen in de keuze welke dieren we selecteren voor de volgende generatie.
Het onderwerp Leren over Kringlooplandbouw interesseert me. Gevoelsmatig zou ik ook liever een biologische boer zijn dan een boer met een ‘gangbaar’ bedrijf. Wij hebben geen label als biologisch bedrijf. De scheve balans van kosten en opbrengsten houdt me tegen. Ik besef me dat er meerdere dingen bij ons niet voldoen aan biologisch. Maar ik vind dat er ook veel dingen goed gaan, zoals geen kunstmest gebruiken en we gebruiken ook geen bestrijdingsmiddelen. Wat zou beter kunnen: we voeren normaal krachtvoer en bierbostel aan de schapen en lammeren en we gebruiken ook medicijnen om de dieren gezond te houden. Niet veel maar we kunnen ook niet zonder. Daarom wil ik Leren over Kringlooplandbouw. Een gezonde bodem en een gezonde veestapel vermindert het gebruik van krachtvoer en medicijnen. Toevallig enkele dagen geleden kreeg ik een bevestiging van een succesje; een collega boer die voor mij de vaste stalmest over het land verspreidde complimenteerde me over het feit dat de gehaltes van ons kuilgras zo fantastisch zijn. Hoge gehaltes in het ruwvoeder zonder gebruik van kunstmest. Het kan dus wel. Vaste stalmest is goud voor de bodem.
Leren over Kringlooplandbouw. De studiegroep zit nog in de opstartfase. Ik heb begrepen dat er in Noord-Holland slechts twee bedrijven meedoen. Vind ik een beetje weinig. Dan zullen we af en toe wel naar Friesland moeten voor overleg. Daar zitten er meer. Wat we tot nu toe gedaan hebben is gegevens over ons bedrijf aanleveren en we hebben een bezoek gehad van Reinard Everts van NSFO om de nul situatie vast te leggen. Het verzamelen van de gegevens is al interessant en soms confronterend. Vroeger op de middelbare school had ik een Ryam agenda. Daar stonden allemaal spreuken in. Eén spreuk is met altijd bijgebleven: Kennis is macht, gebrek aan kennis geeft zelfvertrouwen. Daar moest ik even aan denken toen ik aan het cijfers verzamelen was. Als je niet zoveel weet denk je dat het wel goed gaat. Als je dingen uitpluist, heb je toch af en toe het ai-gevoel. Tijdens het bezoek van Reinard Everts stelde hij veel vragen, bekeek alles zorgvuldig en gaf geen oordeel. Beetje ongemakkelijk vond ik dat wel. Twijfelaar als ik ben vraag ik me dan af of ik het wel goed doe.
Als het vastleggen van de nul situaties van de deelnemende bedrijven klaar is zullen we wel een uitnodiging krijgen om als groepjes bij elkaar te komen. Wordt vervolgd.