Manuelhoeve

Vooruitgang

We gaan vooruit met de schapenhouderij. Ja, wat vind ik vooruitgang? Voor mij is niet vooruitgang als ik een beker heb gewonnen op een keuring omdat ik de mooiste ram heb of het mooiste schaap heb. Voor mij is vooruitgang dat de schapenstapel gezonder wordt, dat er genoeg lammeren geboren worden en dat die lammeren goed en gemakkelijk groeien. Ik heb het gevoel dat we daarmee echt wel vooruitgang boeken. Dit voorjaar hebben er 75 schapen en ooilammeren gejongd en er zijn 154 lammeren geboren (waarvan 5 dood). De dierenarts hebben we niet nodig gehad voor de bevallingen. Dat vind ik een mooi resultaat. Qua groei van de lammeren vind ik ook dat het beter wordt. We hebben een paar rammen gebruikt de afgelopen jaren die duidelijk een snellere groei vererven. De beste daarvan is ram 62343, die bij de top 5 van alle stamboekrammen in Nederland staat qua groeisnelheidvererving. Daar ben ik best wel trots op. Al moet ik wel bekennen dat ik de moeder van die ram ooit heb gekocht bij Ad Klaver toen hij stopte me zijn bedrijf. Dus het is een beetje pronken met andermans veren. Echter de vader van 62343 is wel een fokproduct van ons bedrijf. De lammeren van 62343 vallen echt wel op in het weiland door hun goede groei. Ram 62343 is nog aanwezig en ik heb er al een flink aantal dochters van.
Qua vooruitgang in gezondheid van de schapenstapel noemde ik al het makkelijk aflammeren (en daardoor een zeer gering gebruik van penicilline), maar ook de gemiddelde score van de wormweerstandsindex begint ruim boven de honderd te komen.
De coccidiose hebben we inmiddels ook goed onder controle door een beter management en gebruik van een goed medicijn op het juiste moment. Dit is voor mij ook een leerproces geweest.
Gelukkig hebben we geen last van rotkreupel. Afkloppen.
Al met al ben ik erg tevreden hoe het gaat. Fijn gevoel.