Zwoegerziekte

Uitslag zwoegerziekteonderzoek

Yes!! De uitslag van het zwoegerziekteonderzoek is gunstig. Geen antistoffen aangetoond. Dus we zijn weer 2 jaar gecertificeerd.

Lees meer...

Zwoegerziekte-onderzoek

Vandaag is dierenarts Jan van Wees geweest. Enige tijd geleden kreeg ik melding van de Gezondheidsdienst dat de schapen weer gecontroleerd moeten worden op zwoegerziekte.  Zwoegerziekte (een virus) is een langzaam optredende, slepende longaandoening met uiteindelijk de dood tot gevolg. De eerste verschijnselen zijn dat de dieren wat trager worden, mager en dat ze een versnelde pompende ademhaling krijgen. Dieren raken besmet via de moedermelk van schaap op lam en, in mindere mate, door ademcontact. Zwoegerziekte is in het bloed aan te tonen door te kijken of er antistoffen tegen zwoegerziekte...

Lees meer...